Ladataan…

Uusi tilasto yliopistotutkinnon 2017–2021 suorittaneiden työllistymisestä

Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin vuosina 2017–2021 lähes 8 000 ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista oli työllisiä 69,6 % vuoden 2021 lopussa. Koko maassa työllisten osuus valmistuneista oli hieman korkeampi (71,8 %). Edelliseen seurantajaksoon (2016–2020) verrattuna työllisten osuus oli Itä-Suomen yliopistossa 2,4 prosenttiyksikköä matalampi, mutta koko maassa työllisten osuus pysyi lähes ennallaan. Työttömiä tutkinnon suorittaneista oli Itä-Suomen yliopistossa 4,0 % ja koko maassa 4,2 %. Työttömien osuus laski Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla 1,5 ja koko maassa 2,0 prosenttiyksikköä.

Yliopistoittain tarkasteltuna parhaat työllistymisasteet olivat Vaasan yliopistolla (79,2 %), Lapin yliopistolla (77,3 %) ja Lappeenrannan-Lahden teknillisellä yliopistolla (76,4 %). Matalin työllisten osuus oli Taideyliopistolla (62,1 %), Helsingin yliopistolla (68,5 %) ja Aalto-yliopistolla (68,5 %).

Työllisyyskehitys koulutusaloittain Itä-Suomen yliopistossa

Korkein työllisten osuus Itä-Suomen yliopistossa oli kasvatusaloilta valmistuneilla, joista 80,3 % oli työllisiä. Työttömiä kasvatusaloilta valmistuneista oli 3,2 %.

Matalin työllisten osuus, 50,3 %, oli luonnontieteiden alalta valmistuneilla. Alalta valmistuneista noin 30 % oli opiskelijoita. Edelliseen seurantaan verrattuna työllisten osuus kasvoi lähes kolme prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli 6,6 % ja se pysyi lähes ennallaan.

Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneista työllisiä oli 61,7 %, mikä oli prosenttiyksikön enemmän kuin edellisellä seurantakaudella. Työttömien osuus oli koulutusalojen korkein, 10,4 %. Työttömiä oli prosenttiyksikön verran vähemmän kuin edellisessä seurannassa.

Yhteiskunnallisilta aloilta valmistuneista työllisiä oli 79,9 %. Työttömiä valmistuneista oli 3,0 %. Edelliseen seurantaan verrattuna työllisten osuus pysyi liki samana, mutta työttömien osuus laski kaksi prosenttiyksikköä.

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteistä valmistuneista työllisiä oli 79,4 % ja työttömiä 3,1 %. Edelliseen seurantakauteen verrattuna työllisten osuus nousi 3,2 prosenttiyksikköä, kun taas työttömien osuus laski 3,6 prosenttiyksikköä.

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalta valmistuneista työllisiä oli 68,2 % ja työttömiä 4,1 %. Työllisten osuus nousi kolme prosenttiyksikköä edellisen seurantakauden lukemista, mutta työttömien osuus väheni 2,3 prosenttiyksikköä.

Maa- ja metsätalousaloilta valmistuneista työllisiä oli 54,5 % ja työttömiä 4,5 %. Työllisten osuus laski 2,6 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus pysyi lähes ennallaan.

Terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneista työllisiä oli 64,7 % ja työttömiä koulutusaloista vähiten, 1,4 %. Työllisten osuus on laskenut lähes 15 prosenttiyksikköä edellisen seurantakauden tasosta. Tähän on syynä opiskelijoiden määrän suuri osuus valmistuneista. Valmistuneista opiskelijoita oli 30,2 %, kun edellisellä tarkastelujaksolla opiskelijoiden osuus valmistuneista oli 15,2 %. Työttömien osuus laski puolella prosenttiyksiköllä edelliseen seurantaan verrattuna.

Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) yliopistotutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa yliopistokoulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle