Ladataan…

Uusi tilasto amk-tutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistymisestä

Savoniassa suoritettiin vuosina 2013-2017 noin 5 500 tutkintoa (mukana ei yamk). Näistä tutkinnon suorittaneesta oli työllisiä vuoden 2017 lopussa 73,2 %. Koko maassa työllisten osuus on täsmälleen sama. Työttömien osuus Savoniasta valmistuneista oli 5,8 % ja koko maassa 6,6 %.

Verrattuna edelliseen neljän vuoden seurantaan, Savoniasta valmistuneiden työllistymisaste on noussut 2,6 %. Korkeimmat työllistymisasteet ovat Poliisiammattikorkeakoululla 81,9 %, Diakonia-ammattikorkeakoululla 80,0 %, Laurea-ammattikorkeakoululla 78,1 % ja Metropolia Ammattikorkeakoululla 76,0 %.

Savonian koulutusalakohtainen tarkastelu osoittaa, että parhaiten ovat työllistyneet terveys- ja hyvinvointialoilta (81,8 %) , palvelualoilta (74,6 %)  ja tekniikan aloilta (74,4 %) valmistuneet.

Humanistisen ammattikorkeakoululla sijaitsee kampus myös Kuopiossa, mutta tilastokeskuksen tiedoista ei erikseen voi valita maakuntaa, joten tiedot ovat koko maan tasolla. Humakista amk-tutkinnon suoritti noin 1 400 opiskelijaa, joista työllisiä vuoden 2017 lopussa oli 66 % ja työttömiä 13 %.

Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot (mm. tutkintotaso) löydät tästä… (xlsx, 4 välilehteä)

 

Takaisin edelliselle sivulle