Ladataan…

Työikäisen väestön kehitys Pohjois-Savossa – 2030 -luvulla kasvun puolelle?

Työikäinen väestö laskee Pohjois-Savossa seuraavan kymmenen vuoden aikana MDI:n teettämän ennusteen mukaan. Isoin osatekijä on eläkkeelle siirtyvien määrä. Suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle työikäisen väestön kehityksen ennakoidaan kohentuvan Pohjois-Savossa seuraavan vuosikymmenen alkupuolella. Ennusteen mukaan on perusteltua tavoitella 2030-luvulla jopa työikäisen väestön kasvua Pohjois-Savossa.

Lähde: MDI. Kuvaaja kertoo työikäisen väestön lukumääräisen muutoksen Pohjois-Savossa. Kyseessä on luonnos.

Pohjois-Savon liitto ennakoi yhdessä MDI:n kanssa työvoiman määrällistä kehitystä ja siihen liittyviä osatekijöitä. Yllä oleva mallinnus on vielä työstössä oleva luonnos, mutta se tarjoaa jo itsessään tietoa alueen työmarkkinoiden kehittymisestä.

Mallissa on oletettu, että kansainvälinen nettomuutto ei laske enää 2020-lukua edeltävälle tasolle, vaikka siinä on otettukin huomioon Ukrainan ja Venäjän sodan vaikutuksista aiheutuneet kertaluonteiset kasvupiikit.

Vahva maakuntakeskus kasvun edellytyksenä

Ennusteen perusteella työikäinen väestö kasvaa ainoastaan Kuopion seudulla vuosien 2023-2040 välillä. Kuopion seudulla työikäisen väestön ennustetaan kasvavan noin 1700 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Vastaavasti Koillis-Savon seudulla sen ennustetaan vähenevän noin 655, Sisä-Savon seudulla noin 3500, Varkauden seudulla noin 4400 ja Ylä-Savon seudulla noin 4700 henkilöllä.

Lähde: MDI. Kuvaaja kertoo seutukunnittain työikäisen väestön suhteellisen muutoksen. Kyseessä on luonnos.

Lisäksi tunnistetaan, että työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden osuus on suurempaa muualla kuin Kuopion seudulla. Tämä voi indikoida, että syrjäytymisen riski on myös maakuntakeskuksen ulkopuolella suurempi. Muiden osatekijöiden sekä toimialojen ja painopistealojen osalta tullaan julkaisemaan lisää tietoa prosessin edetessä.

Tämä artikkeli on osa Ennakointitiedon integraatio Pohjois-Savossa -hanketta (EIPS).

Takaisin edelliselle sivulle