Ladataan…

THL:n päivitetyt sairastavuusindeksit

THL:n sairastavuusindeksin tulosten mukaan suomalaisten kokonaissairastavuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2000, josta alkaen indeksi on ollut saatavilla. Länsi- ja Etelä-Suomessa väestö on koko ajan ollut terveempää kuin idässä ja pohjoisessa. Sama trendi jatkuu edelleen.

  • 2000-luvun aikana sairastavuus on pienentynyt koko maassa 16 prosenttia, kymmenessä terveimmässä kunnassa 36 prosenttia, mutta kymmenessä sairaimmassa kunnassa vain viisi prosenttia.
  • Indeksi kokoaa tiedot seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Näitä ovat syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat sekä dementia.
  • Joissakin maakunnissa kuntien väliset sairastavuuserot ovat huomattavia, vaikka maantieteellisesti etäisyyttä olisi vähän.
  • Sepelvaltimotauti, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt ovat yleisempiä Itä- ja Pohjois-Suomen kuin läntisen ja eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa.
  • Tapaturmia on eniten Joensuussa ja Rovaniemellä.

Ikävakioidut tulokset häivyttävät ikärakenteiden vaikutukset, joten tulokset soveltuvat alueiden väliseen vertailuun. Ikävakioimaton indeksi kuvaa taas alueen todellista sairaustaakkaa. Nyt päivitetyn sairastavuusindeksin aikasarja perustuu vuosien 2000-2016 tietoihin. Mitä pienempi luku on, sitä terveempi väestö.

Lue lisää aiheesta THL:n sivuilta.

Takaisin edelliselle sivulle