Ladataan…

Pohjois-Savon tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2020

Pohjois-Savossa käytettiin tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 199 miljoonaa euroa vuonna 2020. T&k-menot kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 2,3 %, kun koko maassa kasvua oli 3,2 %. Volyymiltään Pohjois-Savo oli vuonna 2020 seitsemänneksi suurin TKI-maakunta. Maakunnan osuus koko maan t&k-menoista on viime vuosina vakiintunut 2,9 %:iin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstön lukumäärä oli Pohjois-Savossa 2 530 vuonna 2020. Henkilöstön määrä kasvoi vuodesta 2019 noin sadalla hengellä. Koko maan yhteenlasketusta t&k-henkilöstöstä 3,1 % työskenteli Pohjois-Savossa.

Korkeakoulusektorin t&k-menoihin käytettiin Pohjois-Savossa 87 miljoonaa euroa, yrityssektorin 94 miljoonaa euroa ja julkisen sektorin 18 miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa julkisen sektorin osuus kaikista t&k-menoista oli 9 %. Koko maassa osuus oli samaa tasoa. Sen sijaan yritysten t&k-menojen osuus oli Pohjois-Savossa koko maan tasoa matalampi ja vastaavasti korkeakoulusektorin osuus korkeampi. Pohjois-Savon yrityssektorin osuus t&k-menoista oli 47,3 % (koko maassa 67,0 %) ja korkeakoulusektorin 43,5 % (koko maassa 24,6 %).

Yrityssektorin t&k-menot kasvoivat Pohjois-Savossa voimakkaasti vuosina 2017–2018, mutta vuonna 2020 menot kääntyivät pieneen laskuun (-0,8 %). Koko maassa yrityssektorin t&k-menot ovat kasvaneet viime vuosina 4–5 % vuodessa. Vuonna 2020 julkisen sektorin t&k-menot pysyivät Pohjois-Savossa edellisen vuoden tasolla, kun koko maassa menot laskivat 2,8 %. Korkeakoulusektorin t&k-menot kasvoivat Pohjois-Savossa 6,5 %. Koko maassa menot pysyivät lähes vuoden 2019 tasolla.

Business Finlandin rahoitus TKI:hin Pohjois-Savon tutkimusorganisaatioille oli 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 (4,4 % koko maan rahoituksesta). Rahoitus tutkimusorganisaatioille on vähentynyt noin 70 % 2010-luvun alkuun verrattuna.

Tutustu tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastoihin täällä.

Takaisin edelliselle sivulle