Ladataan…

Pohjois-Savon kuntien talous heikentyy vuonna 2022

Pohjois-Savon kuntien vuoden 2022 talousarvioita leimaa kuntien taloustilanteen heikentyminen. Kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin ja vuosikate heikkenee. 

Kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin

Kuntien menot kasvavat vuonna 2022 tuloja nopeammin, ja kuntien toimintakate heikkenee 4,7 %. Kuntien toimintamenojen ennakoidaan kasvavan yhteensä 3,3 %. Kuntien kustannusten kasvussa näkyy muun muassa hoitajamitoituksen nosto. Henkilöstömenot kasvavat 4,3 % ja palvelujen ostot 3,2 %. Sote-menojen kasvuksi vuoden 2021 talousarvioon verrattuna arvioidaan lähes 45 miljoonaa euroa (4,2 %). Kuntataloustyöryhmä arvioi, että kuntien talouteen aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022 palkkasopimuksiin liittyvät muutokset, sillä kunnat ovat talousarvioissaan varautuneet vain palkkojen maltillisiin korotuksiin. 

Kuntien käyttötulojen arvioidaan kasvavan 3,0 % vuonna 2022. Käyttötulojen kokonaismäärää kasvattaa verotulojen ja valtionosuuksien kasvu, sillä toimintatulojen määrän ennakoidaan laskevan 3,1 %. Kuntien toimintatuloja vähentää muun muassa asiakasmaksulain muutokset. Valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 % ja verotulojen 4,2 %.  

Verotulot kasvavat vaikka veroprosentit pysyvät lähes ennallaan

Vuonna 2022 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit nousevat vain yhdessä pohjoissavolaisessa kunnassa, mutta verotulojen määrän arvioidaan kasvavan 4,2 %. Verotulojen määrää kasvattaa kunnallisverotulojen 6,5 %:n kasvu. Kiinteistöverotulojen ennakoidaan laskevan -0,6 % ja yhteisöverotulojen -14,6 %. Eniten verotulojen yhteismäärä kasvaa vuoden 2021 talousarvion tietoihin verrattuna Kuopiossa (6,7 %) ja Suonenjoella (4,5 %). Kuudessa kunnassa verotulojen määrän arvioidaan kuitenkin vähenevän. Eniten laskua on Rautavaaralla (-7,0 %) ja Kaavilla (-3,6 %). 

Vuosikate heikkenee

Kuntien vuosikatteen määräksi vuonna 2022 arvioidaan 66 miljoonaa euroa, mikä on 4,4 % vähemmän kuin vuonna 2021. Vuonna 2023 vuosikatteen arvioidaan vahvistuvan hetkellisesti jopa 112 miljoonaan euroon, mutta vuonna 2024 vuosikate kääntyy uudelleen laskuun. Vuonna 2022 vain kahdeksan kunnan vuosikate riittää kattamaan poistot, kun vuoden 2021 talousarviossa poistoihin riitti vielä kymmenen kunnan vuosikate. Vuosikate jää kolmella kunnalla negatiiviseksi vuosina 2022 ja 2023 ja kahdella kunnalla vuonna 2024. 

Alijäämäisen talousarvion tekevien kuntien määrä ja alijäämän määrä kasvavat

Vuonna 2022 Pohjois-Savon kuntien talousarviot ovat yhteensä 28 miljoonaa euroa alijäämäisiä. Ennakoidun alijäämän määrä kasvaa vajaalla viidellä miljoonalla eurolla vuoteen 2021 verrattuna. Alijäämän määrän lisäksi myös alijäämäisen talousarvion tehneiden kuntien määrä kasvaa. Alijäämää ennakoi vuodelle 2022 kymmenen kuntaa, kun vuoden 2021 talousarvioissa alijäämää ennakoi kahdeksan kuntaa. 

Investoinnit pysyvät korkealla tasolla

Investointien määräksi (netto) arvioidaan 172 miljoonaa euroa, missä on vuoteen 2021 verrattuna laskua 1,5 %. Investoinnit pysyvät kuitenkin korkealla tasolla aiempiin vuosiin nähden, ja investointien määrän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla myös suunnitelmavuosina 2023–2024. Keskimäärin kunnat investoivat vuonna 2022 693 euroa asukasta kohden. Korkeimmat asukaskohtaiset investoinnit ovat Iisalmella (1 219 €/as) ja Kaavilla (1 190 €/as). 

Pitkäaikaisten lainojen määrä kääntyy hienoiseen laskuun

Pitkäaikaisten lainojen määrän arvioidaan kääntyvän vuonna 2022 1,4 %:n laskuun, ja lainamääräksi arvioidaan 974 miljoonaa euroa eli 3 922 euroa asukasta kohden. Asukaskohtainen lainamäärä vaihtelee Tuusniemen 890 €/as ja Varkauden 6 034 €/as välillä.  

Tutustu kuntakohtaisiin tilastoihin tarkemmin täällä.

Lisätietoja antaa: Pohjois-Savon liiton kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, puh. 044 758 1403 

Takaisin edelliselle sivulle