Ladataan…

Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä maakunnan nuorten hyvinvoinnista

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeessa tuotetaan kokonaiskuva Pohjois-Savon tilan-teesta ja kehittämistarpeista nuorten näkökannalta. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kehittää aluetta siten, että se vastaisi jatkossa entistä paremmin nuorten odotuksia ja tarpeita. Hankkeessa selvitetään nuorten (15 < 29 v.), nuorten kanssa työskentelevien ammatti-laisten sekä yritysten edustajien käsityksiä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Osana hanketta selvitettiin nuorten kanssa työskentelevien pohjoissavolaisten ammattilaisten (n=45) käsityksiä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tilasta sekä niiden edistämisestä. Haastattelut toteutettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana ja aineisto analysoitiin laadullista sisällön analyysiä mukaillen.

Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten mukaan valtaosa pohjoissavolaisista nuorista voi hyvin, mutta hyvinvointi on kahtiajakautunut. Ammattilaisten näkemyksissä ja kokemuksissa korostuu huoli nuorten pahoinvoinnista ja erityisesti mielenterveyden haasteista. Nuorten hyvinvointia voitaisiin ammattilaisten mukaan edistää tukemalla nuoren ja vanhempien voimavaroja ja asenteita. Myös nuoren mahdollisuudet harrastamiseen ja mielekkääseen vapaa-ajan viettoon ovat keskeisiä. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja sen rersussit oppilaitoksissa tarvitisisivat edelleen vahvistamista. Keskeinen nuorten hyvinvointiin liittyvä tekijä on palveluiden saatavuus, matalankynnyksen palvelumuodot ja palveluiden tavoittaminen. Nuorten hyvinvointia voidaan edistää ammattilaisten mukaan yhteistyöllä.

Takaisin edelliselle sivulle