Ladataan…

Kunnat panostavat rohkeasti investointeihin velkaantumisesta huolimatta v. 2019

Talousarvioissaan vuodelle 2019 Pohjois-Savon kunnat arvioivat investointimääränsä kasvavan ja sen seurauksena myös velkaantuminen tulee lisääntymään. Kuopiossa jatkuu museon peruskorjaus ja laajennus, Savilahden alue alkaa rakentua ja koulujen sekä päiväkotien lisäksi käynnissä on useita merkittäviä liikuntarakennushankkeita, Iisalmessa käynnistyy ensi vuonna neljän uuden koulun sekä uimahallin rakentaminen, Varkaudessa uuden sairaalan ja uimahallin rakentaminen.  

Kunnat arvioivat henkilöstömenojensa kasvavan ensi vuonna n. 3 %. Tämä johtuu mm. tulevista palkkaratkaisuista. Pohjois-Savon väestön väheneminen tulee pienentämään sekä verotulojen että valtionosuuksien määrää etenkin suunnitelmavuosina 2020-2021.

 

Vuosikate heikkenee ja alijäämä kasvaa

Talousarvioissaan vuodelle 2019 kunnat arvioivat vuosikatteen määräksi 65,7 milj. € ja sen arvioidaan heikkenevän 16,5 %. Kaksi kuntaa arvioi vuosikatteensa negatiivisiksi. Kuuden kunnan vuosikate tulee riittämään poistoihin ja vain kaksi kuntaa arvioi vuosikatteensa riittävän nettoinvestointeihin.

Tilikaudelle 2019 arvioidaan tulevan alijäämää lähes 15 milj.€ (kasvua 22,5 %). 10 kunnalla ennakoidaan tulevan alijäämää.

Kuntien investoinnit kasvavat ja velkaantuminen lisääntyy

Kunnat ennakoivat taseeseen toteutettavien nettoinvestointiensa määräksi lähes 160 milj. € ja investointien määrän kasvu jatkuu entisten vuosien tapaan. Korkeimmat investoinnit tulevat olemaan Kuopiolla 82,4 milj. €, Iisalmella 18,4 milj. €, Varkaudella 17,2 milj. €.  Euroa/asukas mittarilla verrattaessa korkeimmat investoinnit tulee olemaan Vesannolla 1 263 €/as. ja Suonenjoella 882 €/as.

Pitkäaikaisten lainojen yhteismääräksi arvioidaan 845 milj. € (kasvua 8,4 %). Eniten lainaa tulee olemaan Kuopiolla 421,8 milj. € (3 568 €/as.) ja vähiten Keiteleellä 3,4 milj. € (1 490 €/as.).  Euroa/asukas mittarilla verrattaessa korkeimmaksi velkamääränsä arvioi Rautavaara 6 350 €/as.

Veroprosenttien korotukset vähäisempiä kuin edellisenä vuonna

Tuloveroprosenttiaan ensi vuodelle korottaa Kaavi ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttiaan Vesanto. Vuodelle 2018 peräti kuusi kuntaa korotti tuloveroprosenttiaan ja kolme kiinteistöveroprosenttejaan. Korkein tuloveroprosentti on ensi vuonna Kaavilla, Rautalammilla, Rautavaaralla ja Tuusniemellä (22,00 %), alhaisin Iisalmella, Keiteleellä, Kuopiolla ja Sonkajärvellä (20,50 %)

Kunnat arvioivat verotulojen määräksi ensi vuonna 939 milj. € (kasvua 4,3 %). Parhaaksi verotulonsa arvioi Siilinjärvi (4 199 €/as.), Kuopio (4 038 €/as.) ja Varkaus (3 934 €/as) ja alhaisimmaksi Tervo (2 910 €/as. ja Kiuruvesi (2 970 €/as.).

Sote-menojen kasvun arvioidaan pysyvän maltillisena vuosina 2019-2021

Vuonna 2019 kunnat arvioivat sote-menojensa määräksi 1 000,9 milj. € ja ennakoivat niiden kasvavan vuoteen 2021 mennessä 25,2 milj. € (2,5 %). Sote-menojen kunnittaiset muutosprosentit vaihtelevat -2,2 %:sta +7 %:iin.

Kuntien sote-menojen kasvun hillintä on tärkeää uuden kunnan kannalta. Kuntien vuosien 2019-2020 sote-menoilla on suora ja pysyvä vaikutus kunnan valtionosuuden määrään, myös uudistuksen voimaantulon jälkeen vuodesta 2021 eteenpäin.

Talousarviokoonnin kuntakohtaiset liitetaulukot löytyvät osoitteesta: http://foresavo.fi/tilastot/kuntalous/

Lisätietoja:
Kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen puh. 044 758 1403
Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen, Pohjois-Savon liitto, puh. 044 714 2630
Tutkimussihteeri Kaija Kämäräinen, Pohjois-Savon liitto, puh. 044 714 2631

 

Takaisin edelliselle sivulle